Guangzhou Juaibo Jewelry Co., Ltd.
Guangdong, China